Proiecte

Developing and implementing an commune Emergency Situation Management System by Ibănești commune from Vaslui county and Cărăhășani village from Ștefan Vodă district Cod EMS-ENI: 2SOFT/4.2/92s.

Începere proiect

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței gestionării situațiilor de urgență în Ibănești și Cărăhășani prin acțiuni comune de sensibilizare a populației școlare, formarea personalului de interes, precum și achiziționarea de echipamente de primă intervenție precum dotarea serviciului responsabil cu reducerea pagubelor umane și materiale cauzate de dezastre naturale sau provocate de om.

Obiective specifice:

  1. Organizarea unei ședințe comune cu primăriile comunelor Ibănești și Cărăhășani pentru a planifica metoda de intervenție în situații de urgență și pentru a elabora un plan de informare și creștere a conștientizării populației școlare cu privire la comportamentul corect în situații de urgență, pentru a crește nivelul cunoștințelor teoretice.
  2. Participarea personalului responsabil pentru gestionarea situațiilor de urgență la un curs de formare în domeniul situațiilor de urgență și obținerea unei diplome recunoscute de autoritățile de stat din ambele țări, în conformitate cu legislația în vigoare în vederea îmbunătățirii personalului specializat. Cursul de formare se adresează unui număr total de 23 de persoane, 20 de persoane din cadrul Comunei Ibănești și 3 persoane din cadrul satului Cărăhășani.
  3. Achiziționarea de echipamente de primă intervenție pentru dotarea autorităților locale din comuna Ibănești și satul Cărăhășani pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență și daune umane și materiale cauzate de catastrofe naturale sau provocate de om.

Valoarea totală a proiectului este de 285.833,47 Euro, contribuția Uniunii Europene fiind de 252.833,47 Euro (88,45%) și a beneficiarilor fiind de 33.000 Euro (11,55%)

Valoarea totală a proiectului este de 1.406.729,423 Lei, contribuția Uniunii Europene fiind de 11.244.319,923 Lei (88,80%) și a beneficiarilor fiind de 162.409,50 Lei (11,55%)

Data publicării: 19.08.2021

Derulare proiect: