Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

 

MATERIAL

mod de comportare în situații de urgență

 1. CUTREMUR
 2. A) PROTECȚIA ANTISEISMICĂ ÎN INTERIORUL LOCUINȚEI SAU LOCULUI DE MUNCĂ
 • amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile – de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, mașini de spălat, frigidere etc., astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieșirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism;
 • fixarea aparatelor în așa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur;
 • amplasarea obiectelor fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur;
 • amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în care nu se locuiește şi nu există pericolul de contaminare şi de incendiu;
 • asigurarea ușilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilații, astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă accidente
 • procurarea în locuință a cel puțin unui extinctor și amplasarea acestuia într-un loc cunoscut şi accesibil în orice moment, lângă sursele potențiale de incendiu și învățarea utilizării acestuia;
 • reținerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranțelor, robinetelor generale şi locale pentru apă, gaze şi electricitate şi a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să pot fi luate măsurile minime de intervenție de urgență – închidere/deschidere;
 • păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate.

 

 1. B) REGULI DE COMPORTARE RAȚIONALĂ, INDIVIDUALE ŞI DE GRUP: LOC DE MUNCĂ, FAMILIE, PE STRADĂ, ÎN TIMPUL PRODUCERII SEISMULUI
 2. Păstrați-vă calmul, nu intrați in panică, liniștiți-i şi pe ceilalți, protejați copiii, bătrânii şi femeile. Nu vă speriați de zgomotele din jur.
 3. Preveniți tendințele de a părăsi camera sau locuința, deoarece faza seismica inițială are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mișcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomerație şi panică, conducând la accidente grave, nedorite.

Atenție! Scările sunt elemente de construcții foarte sensibile la deplasările diferențiate ale etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilației seismice este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieșirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuință parter ar fi în principiu posibilă şi fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: calcane si coșuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.

 1. Rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, protejați-vă sub o grindă, toc de ușă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilități vă puteți proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu fată în jos iar cu palmele împreunate vă veți proteja capul, ceafa, iar cu antebrațele pe lateral capul. Această recomandare implică o cunoaștere prealabilă a acelor elemente de construcție rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.
 2. Dacă este posibil, închideți sursele de foc cât puteți mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a trecut șocul puternic.
 3. Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul, evitați aglomerația, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideți ușa locuinței spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mișcării seismice.
 4. Nu alergați în stradă.
 5. Dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis şi sigur.
 6. Acordați prim ajutor persoanelor rănite.
 7. În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, căutați să vă protejați capul şi membrele sau să vă asigurați supraviețuirea; ulterior veți căuta să alarmați prin diferite metode vecinii cât şi echipele de salvare-intervenție de prezența dvs.

 

 1. C) COMPORTAREA DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR
 2. Nu părăsiți imediat spațiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordați mai întâi primul ajutor celor afectați de seism. Calmați persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă.
 3. Ajutați pe cei răniți sau prinși sub mobilier, obiecte sau elemente ușoare de construcții, să se degajeze. Nu mișcați răniții grav – dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniți suplimentar din alte cauze – până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
 4. Îngrijiți-vă de siguranța copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte şi încălțăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declanșat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuință sau clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la câteva zile.
 5. Nu utilizați telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu însărcinări oficiale în privința intervenției post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
 6. Dacă s-a declanșat un incendiu, căutați să-l stingeți prin forțe proprii.
 7. Verificați preliminar starea instalațiilor electrice, gaze, apă, canal, verificați vizual starea construcției în interior. În cazul constatării de avarii, închideți alimentarea locală sau generală şi anunțați unitatea pentru intervenție. Nu folosiți foc deschis.
 8. Părăsiți cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificați mai întâi scara şi drumul spre ieșire spre a nu vă expune la pericole.
 9. Pentru orice eventualitate, preveniți rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la ieșirea din clădire utilizând o cască de protecție sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghiozdan, cărți groase etc.
 10. Dacă la ieșire întâlniți uși blocate, acționați fără panică pentru deblocare. Dacă nu reușiți, iar acestea au vitraje, procedați cu calm la spargerea geamului şi curățirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constata că în ascensor sunt persoane blocate, liniștiți-le, mai întâi, după care solicitați concursul persoanelor autorizate.
 11. Evitați clădirile grav avariate, cu excepția unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu un minimum de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile. Evitați să fiți confundat cu răufăcătorii pătrunși în astfel de clădiri, nu aglomerați fără rost zonele calamitate.
 12. Ajutați echipele de intervenție pentru ajutor sau salvare.
 13. Ascultați numai anunțurile posturilor de radioteleviziune naționale şi recomandările de acțiune imediată ale organelor în drept.
 14. La evacuare dați prioritate celor răniți sau copiilor, bătrânilor, femeilor şi ascultați întocmai recomandările salvatorilor.
 15. Experiența cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveți cunoștințe necesare supraviețuirii până la intervenția echipelor de salvare în cazul unei situații extreme în care, de exemplu, ați fi surprinși sub niște dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor etc. blocată, prin înțepenirea ușilor sau din alte cauze.
 16. În primul rând trebuie să fiți calmi, să îi liniștiți pe cei șocați, să nu permiteți reacții de panică, să acordați primul ajutor celor răniți iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea de mișcare să faceți un mic plan de salvare. Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin aceasta nu se înrăutățește situația – de exemplu prin mișcarea dărâmăturilor sau a mobilierului.
 17. O variantă clasică de comunicare cu cei din afară, este să bateți la intervale regulate cu un obiect tare în conducte învecinate sau în pereții incintei, iar dacă ați stabilit contactul verbal, furnizați informațiile cerute şi cereți primul ajutor necesar. Inspectoratul județean/local pentru Situații de Urgență va concentra personal specializat şi aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate.
 18. Nu vă preocupați de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiții, deși timpul pare nesfârșit, corpul uman își mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. În acest mod se explică durate extreme de rezistență de sute de ore în condiții de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în țara noastră în 1977 şi în mod similar în întreaga lume.

 

 1. ALUNECĂRI DE TEREN

 Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitații intense, în zone predispuse la aceste fenomene şi au evoluție progresivă, astfel încât desfășurarea lor se realizează într-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecție. Atunci când începerea alunecării de teren poate fi semnalată, autoritățile publice locale împreună cu Comitetul local informează instituțiile şi populația din zona respectivă asupra pericolului creat şi acțiunilor de alarmare când alunecarea de pământ este iminentă, o dată cu urmărirea evoluției fenomenelor în zonă.
Informarea şi alarmarea asupra alunecării de teren se realizează de către autoritățile publice locale şi de comitetul local şi județean cu mijloacele specifice acestor tipuri de acțiuni. La recepționarea informării sau a unor semnale despre începerea alunecării terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua următoarele măsuri:

 • Pregătirea evacuării persoanelor, instituțiilor şi bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregătite anticipat.
 • Deconectarea, de către reprezentații autorizați – în caz de necesitate – a clădirilor de la sistemul de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative.
 • Sprijinirea formațiilor de intervenție ale comitetului local sau județean în acțiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a persoanelor şi construcțiilor, pentru micșorarea efectelor distructive ale alunecării de teren.
 • Desfășurarea acțiunilor sub conducerea comitetului local sau județean; vor fi luate în considerare numai sursele oficiale locale si recomandările organelor în drept, evitându-se informațiile bazate pe zvonuri.
 • La recepționarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, care înseamnă ca pericolul alunecării de teren nu poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri:
 • Evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare, fără a lua lucruri inutile şi păstrând calmul.
 • Respectarea regulilor de conviețuire în locurile sigure în care Comitetul județean/local, împreună cu autoritățile locale cât şi Societatea de Cruce Roșie vor lua măsurile necesare adăpostirii şi desfășurării vieții.
 • După stabilizarea alunecării de teren, organele abilitate vor face o analiză a avariilor şi distrugerilor provocate la construcții şi bunuri. În funcție de avarii se vor lua măsuri de începere a lucrărilor de reparații şi consolidări iar în cazurile de distrugeri se vor lua măsuri de construire de noi clădiri pe alte amplasamente, autorizate. După caz se vor face demersurile necesare pentru obținerea despăgubirilor prin sistemul de asigurări pentru pagubele produse de alunecările de teren.

 

 1. INUNDAȚII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE (FURTUNA, CANICULA)

  Semnalul de alarmă

 • Alarma la Dezastre – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde între ele.

Regulile de bază

 • învață semnalele de alarmare transmise prin mijloacele de alarmare;
 • ascultă informațiile oficiale şi buletinele meteorologice;
 • semnalează autorităților locale inundațiile, alunecările de teren şi accidentele majore;
 • păstrează la îndemână un stoc de provizii pentru câteva zile;
 • la evacuare, ia cu tine documente personale, alimente, haine, pături, medicamente, lanterne.

Ce faci dacă inundația te surprinde acasă ?

Adu în casă sau pune culcate la pământ într-un loc sigur mobila, uneltele de grădină sau alte obiecte care pot fi suflate de vânt sau luate de apă Blochează ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, apă, obiecte care plutesc sau aluviuni. Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu cunoscute. Încuie ușile casei şi ferestrele după ce închizi apa, gazul şi instalațiile electrice.

Ce activități se desfășoară dacă se ordonă evacuarea ?

Respectă ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând din zonele cele mai periclitate. Înainte de părăsirea locuinței întrerupe alimentarea cu apă, gaze, energie electrică şi închide ferestrele. Scoate animalele din gospodărie şi dirijează-le către locurile care oferă protecție. Ia cu tine documentele personale, alimente, haine, pături, apă, medicamente, un mijloc de iluminat, un radio. După sosirea la locul de refugiu, comportă-te cu calm, ocupă locurile stabilite, supraveghează copiii, respectă măsurile stabilite.

Ce faci la reîntoarcerea acasă?

Nu intra în locuință în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră. Nu atinge firele electrice. Nu consuma decât apa fiartă. Consumă alimente numai după ce au fost curățate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare. Nu folosi instalațiile de apă, gaze, electricitate decât cu aprobare. Acordă ajutor victimelor inundațiilor. Execută lucrări de înlăturare a urmărilor inundației, curățirea locuinței şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor.

Ce faci dacă ai fost prevenit despre furtună?

Deconectează energie electrică. Adună membrii familiei acasă. Închide bine ușile, geamurile, orificiile pentru ventilare. Geamurile mari pot fi protejate cu scânduri. De pe acoperiș, balcoane, logii, ia obiectele ce pot fi luate de vânt. Uneltele din gospodărie trebuie duse în încăperi. Stinge focul în sobe. Ține în ordine beciurile, subsolurile pentru a fi folosite în caz de necesitate. Când furtuna a început, stai în clădire, atent să nu te rănești cu cioburi de sticla. Nu se recomandă ieșitul în stradă imediat după ce a încetat vântul, deoarece o rafală se poate repeta.

Ce faci dacă furtuna te ia prin surprindere ?

Dacă vijelia te-a găsit în loc deschis, nu fugi, mai bine e să te adăpostești într-un șanț, groapă, orice adâncitură, lipit de pământ, cu mâinile acoperind capul. Nu ceda în fața panicii, acționează conștient, reține pe alții de la fapte disperate. Furtuna poate fi însoțită de fulgere, ploaie, grindină. Nu te apropia de obiectele metalice, de stâlpii de tensiune, de paratrăsnete. Pe loc deschis, dacă stai culcat, fulgerul poate trece peste picioare si vei rămâne în viață. Poziția în picioare e cu mult mai periculoasă. Stai departe de copacii izolați, dar nici nu te depărta mult de ei. Fulgerul nu lovește des, nu nimerește repetat în același loc şi de obicei atinge obiectul cel mai înalt sau cel mai masiv.

Ce să ceri autorităților în perioade caniculare?

Prevenirea formării de cozi la soare la ghișeele direcțiilor de taxe şi impozite şi la casieriile furnizorilor de utilități. Udarea principalelor căi rutiere din oraș, pentru a combate efectele căldurii. Ridicarea într-un ritm mai alert a gunoaielor menajere, pentru a preveni apariția de focare de infecție. Controale mai dese în restaurante, pub-uri, fast-food-uri, magazine alimentare. Asigurarea cu prioritate a irigării culturilor agricole. Intensificarea controalelor legale pe linie de P.S.I.

Cum economisești energie pe caniculă?

Soluțiile de economisire a energiei sunt binevenite, mai ales dacă ai aparatura de „răcorit” locuința. Astfel, pentru ca iluminatul din locuința ta să coste cât mai puțin vara trebuie să folosești surse luminoase de putere redusă, convenabil plasate. Frigiderul va consuma mai puțin amplasat departe de mașina de gătit, sau locuri însorite. La mașina de gătit electrică, utilizează vase de gătit cu fundul plat, cu dimensiuni apropiate de cea a plăcilor încălzitoare şi, pe cât posibil, fabricate special pentru mașini de gătit electrice. Întrerupe curentul electric înainte de terminarea fierberii, întrucât aceasta va continua 3 – 5 minute datorită inerției termice a discurilor. Boilerul de apă caldă trebuie dotat cu termostat permanent. Temperatura de încălzire a apei nu trebuie să depășească 60-70 grade, pentru că o temperatură mai ridicată duce la combinarea cu apă rece în vederea utilizării, adică la consum în plus. Evită regimul de curgere continuă a apei calde în rețeaua de canalizare în procesul de spălare a unor obiecte. Aparatul de aer condiționat are nevoie de modificarea circuitului electric interior astfel încât aparatul să se alimenteze direct de la rețea, iar ceilalți consumatori prin stabilizatorul de tensiune. Ca recomandări generale, nu utiliza aparate electrice improvizate. Când cumperi un aparat electric, alege unul cu consum redus de energie. Respectă instrucțiunile din prospectul aparatului, deoarece ele conțin şi sfaturi privind reducerea consumului de energie electrică. Menține în stare bună de funcționare termostatele şi comutatoarele pentru reglarea puterii funcție de necesitățile de consum.

Ce spune legea privind canicula la serviciu?

 

 1. ACCIDENT RUTIER CU SUBSTANȚE PERICULOASE
 2. Se anunță telefonic la numărul 112 – pompierii, politia, salvarea despre accidentul petrecut, comunicându-se:
 • timpul şi locul producerii accidentului;
 • tipul mijlocului de transport;
 • situația accidentului (fisură în rezervor, răsturnare, împrăștiere substanțe, incendiu, nor toxic, etc.);
 • persoane şi bunuri aflate în pericol;
 • numele şi prenumele, precum şi modalitatea de contact a persoanei care a oferit informațiile de mai sus.
 1. Dacă există victime în urma accidentului, acestea se vor scoate din zona de pericol şi li se va acorda primul ajutor. Atenție: Se acordă primul ajutor numai dacă cunoașteți procedurile!
 2. În cazul în care se observa răspândirea substanțelor din mijlocul de transport (rezervor, cisternă, butoaie, saci, etc.) nu se va folosi sub nici o formă flacăra deschisă (brichete, fumat, scântei, flacără).
 3. În cazul în care se observă apariția unei flăcări deschise se va încerca stingerea de urgență a acesteia cu mijlocul de stins incendii din dotarea autovehiculelor.
 4. Dacă nu s-a putut opri incendiul în faza incipientă, părăsiți de urgență zona pe o raza de 100 m şi așteptați sosirea pompierilor.
 5. Nu vă apropiați de locul accidentului doar din curiozitate! puteți să deveniți ușor victimă şi în plus încurcați acțiunile de intervenție!
 6. Respectați întocmai instrucțiunile primite de la autorități!

 

 1. URGENȚA RADIOLOGICĂ

 Ce trebuie să facă persoanele care se găsesc în preajma unui accident cu surse radioactive?

 • să nu ia nici un obiect de la locul accidentului;
 • să acorde primului ajutor, dacă are calificarea necesară;
 • ca măsura de precauție, este recomandat să plece şi să-i evacueze şi pe alții din zona de risc la o distanță de siguranță (aprox. 100 m); această recomandare nu include persoanele care dau primul ajutor sau salvează alte persoane;
 • să izoleze zona, dacă este posibil;
 • să nu mănânce, bea sau fuma în vecinătatea locului accidentului;
 • să roage populația prezentă să rămână acolo unde se află, departe de zona de risc, până la sosirea echipelor de intervenție profesioniste pentru a fi verificate;
 • să aștepte echipele de intervenție profesioniste şi să facă o scurtă prezentare coordonatorului intervenției.

 

 1. ACCIDENT CHIMIC

  Ce trebuie să cunoască populația ?

 • care este unitatea sursă de pericol chimic;
 • tipul de substanță toxică industrială pe care il deține;
 • caracteristicile şi modul de acţiune al substanţei toxice;
 • zona de risc în care v-ați putea afla;
 • măsurile de protecţie specifice zonei;
 • locul în care se asigură protecția prin adăpostire sau izolare;
 • locurile de dispunere şi itinerarele de evacuare temporară.

Ce măsuri de siguranță trebuie luate în locurile de adăpostire?

 • procurarea materialelor de etanșare (chit, bandă izolantă, bureți izolatori, purfix etc.);
 • asigurarea mijloacelor de protecţie individuală speciale sau improvizate;
 • realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical;
 • pregătirea unei rezerve permanente de apă şi alimente;
 • asigurarea unui radioreceptor cu baterii.

Ce trebuie sa facă populația în faza Pre-Dezastru ?

 • Informați-vă asupra sursei de risc, substanțele toxice industriale folosite, zonele de pericol!
 • Participați la exerciții, procurați-vă materiale cu reguli de comportare şi acţiune în caz de dezastre şi însușiți-vi-le!
 • Evitați amplasarea locuințelor în apropierea unor instalații cu procese de risc!
 • Procurați-vă materiale de etanșare!
 • Asigurați-vă mijloace de protecţie individuală speciale sau improvizate!
 • Pregătiți-vă o rezerva permanentă de apă şi alimente!
 • Procurați-vă un radioreceptor cu baterii!

Ce trebuie să facă populația în faza de Dezastru ?

 • Urmați întocmai anunțurile făcute prin intermediul mass – mediei sau prin semnalele de alarmare!
 • Anunțați-vă vecinii şi prietenii despre pericolul chimic (de preferință prin telefon)!
 • Adăpostiți-vă în locul stabilit şi etanșați toate intrările şi ieșirile pentru a evita pătrunderea agentului toxic! Dacă adăpostirea se face în propria casă sau apartament, etanșați toate ușile şi ferestrele şi rămâneți într-o cameră cu cât mai puține uși şi ferestre!
 • Închideți toate instalațiile cu pericol (gaze, apă, curent electric)!
 • Opriți toate ventilatoarele şi instalațiile de aer condiționat!
 • Țineți la îndemână mijloacele de protecţie respiratorie şi folosiți-le dacă este cazul!
 • Asigurați-vă că aveți acces la rezerva de apă şi alimente şi că nu sunt afectate de accidentul chimic!
 • Țineți radioreceptorul deschis şi fiți atenți la anunțurile care se fac!
 • Nu părăsiți locul de adăpostire până nu se anunță că acest lucru este posibil!
 • Cum procedați dacă sunteți surprins în afara locuinței ?
 • Nu intrați în panică, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele din rândul populației civile au apărut ca urmare a panicii
 • Acoperiți-vă căile respiratorii superioare cu o batistă şi îndreptați-vă spre cel mai apropiat adăpost!- Respectați restricțiile de circulație şi acces!
 • Evitați deplasarea pe direcția vântului, deplasați-vă perpendicular pe direcția lui!
 • Ce trebuie să facă populația în faza Post- Dezastru ?
 • Nu părăsiți adăpostul sau locuința chiar dacă pericolul a trecut, riscați să încurcați intervenția forțelor specializate
 • Ascultați cu atenție mesajele către populație transmise prin mass -media!
 • Verificați dacă vecinii şi prietenii au probleme, în cazul în care există probleme acordați-le primul ajutor şi chemați ambulanța!
 • Respectați restricțiile de circulație şi consum!
 • Reveniți la activitățile cotidiene, remediind eventualele pagube!
 • Rețineți învățămintele trase din aceste situații şi pregătiți-vă continuu pentru a putea face față unor alte eventuale asemenea evenimente!

 

 1. ACCIDENT LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE
 • să cunoască locul de adunare in caz de evacuare;
 • să cunoască timpul avut la dispoziție;
 • să respecte următoarele reguli la părăsirea locuinței:
 • să întrerupă alimentarea cu electricitate, gaz, apa;
 • să ia din locuință lucruri de strictă necesitate: documente de identitate, hrană, haine, pături, medicamente, lumânări, lanterne.
 • să respecte instrucțiunile structurilor locale pentru situații de urgenta.

 

 1. POLUARE ACCIDENTALĂ

 Cum putem să ne dăm seama că a avut loc un accident de poluare?

 • apariția unei pete vizibile la suprafața apei;
 • apariția peștilor morți sau a altor organisme acvatice moarte la suprafața apei;
 • schimbarea vizibilă a caracteristicilor organoleptice ale apei: miros, culoare, gust.
 • Ce facem în cazul în care observăm semnalmentele unui accident de poluare?
 • se anunță prin orice mijloc Inspectoratul de Protecția Mediului şi Sistemul de Gospodărire a Apelor;
 • în cazul în care nu se pot contacta instituțiile de mai sus sunați la 112
 • Ce facem în cazul în care suntem anunțați că a avut loc un accident de poluare?
 • nu utilizăm apa poluată pentru băut, pregătirea mâncării, spălat, îmbăiat, adăpatul animalelor, udatul grădinilor;
 • ne retragem din zonele adiacente resurselor de apă afectate;
 • nu vom consuma produse alimentare din zonele afectate (pești, scoici, raci, legume);
 • ne vom pregăti un stoc minim de provizii – apă, alimente şi medicamente;
 • se vor respecta indicațiile Autorității de Sănătate Publică, autorităților publice şi Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

 

 1. ÎN CAZUL DESCOPERIRII MUNIȚIILOR RĂMASE NEEXPLODATE 
 • să anunțe de urgență organele de politie, autoritățile administrației publice locale sau inspectoratul general (județean) pentru situații de urgență despre descoperirea de muniții neexplodate;
 • să nu miște de pe loc munițiile descoperite neexplodate;
 • să nu introducă în clădiri, încăperi sau locuințe muniții descoperite neexplodate;
 • să nu desfacă sau să predea la agenții economici specializați muniții neexplodate pentru valorificarea ca deșeuri metalice;
 • să nu folosească munițiile descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente;
 • să nu lovească, să taie sau să demonteze munițiile neexplodate;
 • să nu aprindă focul deschis în apropierea munițiilor descoperite neexplodate sau să le introducă în foc;
 • să nu se joace cu muniții descoperite neexplodate.
 • să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muniții neexplodate;

 

 1. ÎN CAZ DE ADĂPOSTIRE
 2. La semnalele de alarmă date prin sistemele de alarmare sau mijloacele mass – media, să se îndrepte spre adăpostul de protecţie civilă în timpul cel mai scurt, după ce au luat următoarele măsuri:
 • asigurarea locuinței prin: oprirea focului, iluminatului, apei şi închiderea geamurilor şi a ușilor;
 • luarea documentelor de identitate şi a unui minim de materiale(îmbrăcăminte adecvată, pătură, masca contra gazelor, trusa sanitară antichimică, lanterna, medicamente, apă de băut şi alimente)
 1. Să intre în adăpost în mod organizat şi să-şi ocupe locurile în liniște, acordând prioritate femeilor, copiilor, bătrânilor, bolnavilor şi invalizilor.
 2. Să respecte ordinea interioară, să nu circule inutil prin adăpost, să păstreze curățenia şi să nu fumeze.
 3. Să nu deschidă ușile sau obloanele etanșe şi să nu părăsească adăpostul fără aprobare.
 4. Să păstreze mijloacele individuale de protecţie pregătite şi să le folosească la ordin.
 5. Să participe, în caz de nevoie, la acordarea primului ajutor sanitar.
 6. Să execute dispozițiile șefului de adăpost şi a membrilor din echipa de adăpostire

 

Comuna Ibanesti – Developing and Implementing a commune… – Macheta Pliant Fata-Verso A4

Comuna Ibanesti – Developing and Implementing a commune… – Macheta Brosura A5

Set de măsuri

Chestionare