Hotărări Consiliu Local anul 2023

HCL 1 din 21.01.2023 privind închiderea exercițiului bugetar aferent trimetrului III și IV al anului 2022

HCL 2 din 21.01.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022

HCL 3 din 21.01.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului local, rezultatul încheierii exercițiului bugetar al anului 2022

HCL 4 din 21.01.2023 privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

HCL 5 din 21.01.2023 privind aprobarea modificărilor sau aduse planului anual cu lucrări de întreținere și reparații a drumurilor și a altor obiective de pe răză UAT Ibănești aferent anului 2023;

HCL 6 din 21.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 din UAT Ibănești. Jud.Vaslui;

HCL 7 din 21.01.2023 privind aprobarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Ibănești, în domeniul public al statului.

HCL 8 din 21.01.2023 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a unui imobil – teren înscris în CF nr. 70727

HCL 9 din 28.02.2023 privind aprobarea unui protocol de colaborare între UAT comuna IBĂNEȘTI

HCL 10 din 28.02.2023 aprobarea concesionării prin licitație publică unui imobil -teren pășune – în suprafață de 72.802 mp, înscris în CF nr. 70549 a comunei Ibănești

HCL 11 din 28.02.2023 Privind actualizarea planului și a strategiilor anuale a țărilor publice pentru anul 2023;

HCL 12 din 31.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 13 din 31.03.2023 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 13 din 31.03.2023 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 14 din 28.04.2023 hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL al obiectivului de investiții ,,EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

HCL 15 din 28.04.2023 hotărâre privind aprobarea menținerii aderării comunei IBĂNEȘTI, Județul VASLUI la parteneriatul tip DLRCLEADER a Asociației ”VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUII”

HCL 16 din 28.04.2023 hotărâre privind aprobarea vânzării directe unui teren în suprafață de 40.000 mp(loc Mînzați) proprietate privată a UAT Ibănești.

HCL 17 din 28.04.2023 Privind închiderea exercițiului bugetar pentru trimestul –I- al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.

HCL 18 din 28.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 19 din 28.04.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Ibănești, pentru Bisericile din Localități Mânzați și Ibănești.

HCL 20 din 22.05.2023 pentru susținerea financiară a unor manifestări culturale artistice în vederea organizării zilei comnei Ibănești, în anul 2023

HCL 21 din 02.06.2023 pentru realizarea proiectului „Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui”

HCL 22 din 30.06.2023 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan și extravilan înscris în CF nr.70777

HCL 23 din 30.06.20232023 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică organizată potrivit legii, a terenului extravilan înscris în CF nr.70796

HCL 24 din 31.07.2023 privind alegerea presedintelui de sedință

HCL 25 din 25.08.2023 neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor –cadru pentru achiziția produselor

HCL 26 din 25.08.2023 privind închiderea exercițiului bugetar aferent trimestrului –II- al anului bugetar 2023.

HCL 27.din 25.08.2023 aprobarea actualizării INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

HCL 28 din 31.10.2023 reglament parc mașini 2023

HCL 29 din 31.10.2023 aprobarea programului de pregătire, deszăpezire și combatere a poleiului în perioada 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024