Hotărări Consiliu Local anul 2023

HCL 1 din 21.01.2023 privind închiderea exercițiului bugetar aferent trimetrului III și IV al anului 2022

HCL 2 din 21.01.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022

HCL 3 din 21.01.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului local, rezultatul încheierii exercițiului bugetar al anului 2022

HCL 4 din 21.01.2023 privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

HCL 5 din 21.01.2023 privind aprobarea modificărilor sau aduse planului anual cu lucrări de întreținere și reparații a drumurilor și a altor obiective de pe răză UAT Ibănești aferent anului 2023;

HCL 6 din 21.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 din UAT Ibănești. Jud.Vaslui;

HCL 7 din 21.01.2023 privind aprobarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Ibănești, în domeniul public al statului.

HCL 8 din 21.01.2023 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a unui imobil – teren înscris în CF nr. 70727

HCL 9 din 28.02.2023 privind aprobarea unui protocol de colaborare între UAT comuna IBĂNEȘTI

HCL 10 din 28.02.2023 aprobarea concesionării prin licitație publică unui imobil -teren pășune – în suprafață de 72.802 mp, înscris în CF nr. 70549 a comunei Ibănești

HCL 11 din 28.02.2023 Privind actualizarea planului și a strategiilor anuale a țărilor publice pentru anul 2023;

HCL 12 din 31.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 13 din 31.03.2023 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 13 din 31.03.2023 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 14 din 28.04.2023 hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL al obiectivului de investiții ,,EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

HCL 15 din 28.04.2023 hotărâre privind aprobarea menținerii aderării comunei IBĂNEȘTI, Județul VASLUI la parteneriatul tip DLRCLEADER a Asociației ”VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUII”

HCL 16 din 28.04.2023 hotărâre privind aprobarea vânzării directă unui teren în suprafață de 40.000 mp(loc Mînzați) proprietate privată a UAT Ibănești.

HCL 17 din 28.04.2023 Privind închiderea exercițiului bugetar pentru trimestul –I- al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.

HCL 18 din 28.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ibănești, Jud. Vaslui.

HCL 19 din 28.04.2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Ibănești, pentru Bisericile din Localități Mânzați și Ibănești.