Evenimente

1. Începere proiect

2. Achiziția autogrederului

În cadrul proiectului investițional Developing and implementing an commune Emergency Situation Management System by Ibănești commune from Vaslui county and Cărăhășani village from Ștefan Vodă district” a fost achiziționat un autogreder. Recepția acestuia a avut loc în data de 04.10.2021.

Valoarea acestuia este de 556.000 lei fără TVA, având o putere de 220 CP.

3. Prezentare și afișare roll-up

În conformitate cu prevederile contractului de grant, roll-up-ul a fost afișat în cadrul Primăriei comunei Ibănești la loc vizibil.

4. Comunicat de presă privind derularea proiectului investițional

5. Măsuri comune privind gestionarea situațiilor de urgentă

În data de 28.12.2021 a avut loc activitatea de realizare a setului comun de măsuri între Comuna Ibănești și Localitatea Carahasani, acestea fiind stabilitate de comun acord de către cele două primării.

În acest sens, conform documentului emis în data menționată anterior, măsurile stabilite sunt:

 1. Monitorizarea zonelor cu risc ridicat la înzăpezire;
 2. Pregătirea spațiilor pentru cazarea persoanelor aflate în trafic surprinse de fenomenele extreme;
 3. Pregătirea unor rucsacuri de urgență ce trebuie să conțină: apă, alimente compacte și ușoare (cutii de conserve, biscuiți), îmbrăcăminte și încălțăminte, un sac de dormit, o trusă de prim ajutor, aparate utile (aparat radio cu baterii de schimb, lanternă, fluier), articole de igienă (hârtie igienică, săpun, periuță și pastă de dinți);
 4. Achiziționarea unor saci anti-inundației sau încărcarea unor saci de nisip;
 5. Ajutorul reciproc privind primirea ajutoarelor;
 6. Stabilirea unor zone ce asigură protecția populației și a animalelor, precum și a zonelor necesare primirii evacuaților;
 7. Realizarea unor afișe m locurile publice privind semnificația codurilor de cuior* folosite pentru avertizările meteorologice și hidrologice și măsurile minimale ce trebuie adoptate de către populație;
 8. Organizarea periodică (sau cel puțin primăvara) de acțiuni privind îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile cursurilor de apă;
 9. Alocarea unui număr unic de urgență la care populația comunei Ibănești, respectiv a localității Carahasani pot apela în situații de urgență (această măsură este necesară pentru diminuarea timpului de intervenție în situațiile de urgență);
 10. Verificarea regulată a sistemelor de înștiințare și alarmare în timp util a populației asupra eventualității producerii unor fenomene hidro-meteorologice.
 11. Asigurarea cu material antiderapant necesar împrăștierii pe partea carosabilă a drumurilor în caz de nevoie;
 12. Verificarea concomitentă a funcționării echipamentelor de comunicații;
 13. Identificarea la nivelul instituțiilor și operatorilor economici de pe raza comunei Ibănești și a localității Carahasani, a mijloacelor și capacităților tehnice, materiale și umane care pot fi puse la dispoziția SVSU în situații de urgență;
 14. Identificarea și luarea în evidență a persoanelor vârstnice sau cu dizabilități psihice sau fizice, precum și a persoanelor care locuiesc singure și care necesită îngrijire și asistență medicală sau sociale

La finalul activității, membrii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ibănești și din Carahasani au completat chestionarele privind cunoștințele dobândite în urma cursurilor de perfecționare realizate la începutului perioadei de implementare a proiectului.

6. Diseminare pliante

Începând cu data de 03.01.2022 (conform dispoziției încheiate la nivelul Comunei Ibănești), au fost diseminate pliantelor locuitorilor comunei.

Până în data de 28.01.2022 au fost distribuite toate cele 500 de pliante.

Comuna Ibanesti – Pliant

7. Activitatea cu operatorii economici și reprezentanții mass-media

În data de 07.03.2022 a avut loc la sediul comunei Ibănești evenimentul public în care au fost invitați operatorii economici de pe raza comunei Ibănești și 2 reprezentanți mass-media din județul Vaslui.

În cadrul acestui eveniment public a fost prezentat și demonstrat modul corect de comportare în situații de urgență. Au fost oferite informații despre modul de comportare în caz de cutremur, alunecări de teren, inundații, fenomene meteorologice periculoase, accident rutier cu substanțe periculoase, urgențe radiologice, accident chimic, accidente la construcții hidrotehnice, poluare accidentală, descoperire muniții rămase neexploatate și modul de comportare în caz de adăpostire.

8. Realizarea cursurilor de perfecționare

În cadrul proiectului investițional ”Developing and implementing an commune Emergency Situation Management System by Ibănești commune from Vaslui county and Cărăhășani village from Ștefan Vodă district” au fost organizate _____ cursuri de perfecționare cu următoarele tematici:

– cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

– servant pompier;

– specialist pentru prevenire.

9. Campania de informare a populației școlare

În data de 22.03.2022 a avut loc  în cadrul comunei Ibănești campania de informare a populației școlare.

În cadrul acestui campanii de informare, a fost desemnată o echipă de specialiști în domeniul Situațiilor de Urgență, specialiști atât din cadrul localității Carahășani, cât și din cadrul comunei Ibănești.

Informațiile privind situațiile de urgență au fost prezentate unui număr de   210 de elevi și 30 de profesori din cadrul școlii Ibănești .

 

10. Comunicatul de presă privind finalizarea proiectului investițional

11. Articolul “Povestind proiectul”